Çamaşır Makinesi Elektronik Kart

27 Temmuz 2021
Çamaşır Makinesi Elektronik Kart
  • Elektromekanik program cihaz

Bu program aygıtı küçük bir senkron makinenin mili ile kumanda edilen kamları döndürmesi ile elektrik kontaklarını açıp kapatarak iş yapan elemanların devreye girip çıkmasın sağlayan komplike bir ünitedir. Kamlar girinti ve çıkıntılı olduğu için bazı kontakları açar, bazı kontakları kapatır. Ön yıkama ,yıkama, durulamalar le sıkma işini sırası ile i yapan elemanlara komut vererek makinenin otomatik olarak çalışmasını sağlar. Senkron motor hareketini irili ufaklı dişlilerden oluşan şanzımana verir. Hareket devrini düşürülerek kamlara iletir. Genellikle program aygıtlarında her kam iç konumlu bir anahtara kumanda eder. Anahtar 2 sabit ,1 hareketli kontaktan meydana gelir.

Program aygıtı iki kısım kamlardan meydana gelir. Bunlardan birincisi olan yıkama motoru kamları sürekli olarak döner. Yıkama motoru kamları motoru sürekli çalıştırıp yönünün değişimini sağlar. İkinci kısım olanlar ise programları oluşturan kamlardır.

Bunlar kendilerinden bağımsız hareket eder. Program düğmesi direkt ana kamlara bağlıdır. Düğme çevrilmek suretiyle istenen programdan başlatılabilir. Böylelikle program kamları birbirinden bağımsız olduğu için istediğimiz programı, program düğmesin çevirmek sureti ile atlatabiliriz

  • Elektronik program aygıtı

Elektromekanik program aygıtının yapmış olduğu işlemleri elektronik olarak yapan kitledir. Bu kitler entegre , triyak , diyot, direnç ve kondansatör gidi elektronik devre elemanlarından meydana gelmektedir. Çalışması mikroişlemci temeline (PIC) dayanır.PIC mikro denetleyicine makinenin yapacağı işlemleri program mantığı ile yazılır ve yğklenir.16F84 adlı mikro denetleyiciyle 13 ayrı alıcı çalıştırılabilmekte ya da 13 ayrı giriş (input) ünitesinden bilgi alınıp işlem yapılabilmektedir.16F84’ün 13 ayağına (port) 74164,74165,7447 vb. entegreler bağlayarak port sayısını daha da artırmak da mümkün olmaktadır.

Mikro denetleyicilerin kendilerine kaydedilen dijital kodları yıllarca tutabilmesi program kaydetme işlemlerinin(Assembler, Basic, C, Pascal vb.) öğrenmesi kolay programlarla yapılabilmesi elektronik devreleri iyice basitleştirilmiştir.

Paylaş :